skip to Main Content

Schoolreglement

Bekijk of download ons schoolreglement om te weten hoe het er in onze school aan toe gaat en regels en afspraken die we hanteren voor een goede schoolwerking alsook een aantal zakelijke gegevens.

Toedienen van medicatie

Bekijk of download hier het formulier waarmee u onze school toestemming kan geven tot het toedienen van nodige medicatie aan uw kind.

Alleen naar huis gaan

Bekijk of download hier het formulier waarmee u toestemming kan geven om uw kind alleen, zonder begeleiding van ouders, naar school mag komen en naar huis mag.

Back To Top